Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

BEAKTANDET AV ARBETSINKOMST VID BETALNING AV DAGPENNING FÖRÄNDRAS 1.4.2019

2019-03-21 16:01


Det sker en förändring i betalningen av jämkad arbetslöshetsförmån från och med 1.4.2019. Förändringen inverkar första gången på dagpenningsansökningar för april. Efter förändringen inverkar löneinkomst från deltidsarbete och kortjobb på arbetslöshetsförmånen först när lönen betalats. På så sätt försenar inte emottagandet av deltidsarbete eller kortjobb längre betalningen av arbetslöshetsförmån.

Om det exempelvis för kortjobb som utförts i april betalas bara en del av lönerna i april och resten i maj, jämkas bara lön som betalats i april på arbetslöshetsförmånen för april. Lönerna som betalas i maj beaktas först vid betalningen av arbetslöshetsförmånen för maj. Att vänta på betalningsdagen för lönen för arbetet kommer inte i fortsättningen att försena ansökan om eller betalning av arbetslöshetsförmån.

Nuförtiden jämkas lönen för deltidsarbete eller kortjobb med arbetslöshetsförmånen i den betalningsperiod av dagpenning under vilken arbetet utförts. Betalningen av arbetslöshetsförmånen har mången gång försenats på grund av att lönen betalats först efter arbetsmånaden.

Lagförändringen gäller bara beaktningstidpunkten för lönen. Övriga villkor för jämkad arbetslöshetsförmån bibehålls. Arbetsdagarna bör man fortfarande meddela i ansökan för de dagar då arbetet i verkligheten utförts. Också det skyddade beloppet för jämkad arbetslöshetsförmån är i fortsättningen 300 euro under månadens jämkningsperiod eller 279 euro om jämkningsperioden är fyra veckor. Enligt grundregeln minskar varje euro som överskrider det skyddade beloppet arbetslöshetsförmånen med 50 cent.

Efter förändringen från och med början av april bör man alltid till ansökningarna bifoga lönekvitton för betalade löner under ansökningsperioden. För de löner, som betalas först senare under följande månad, bör man uppge information i ansökningens tilläggsinformation (betalare och betalningsdag bör uppges).

Mer information på finska om lagförändringen kan du läsa på länken Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ:n uutisista.