Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

INKOMSTREGISTER

2019-01-16 11:12


Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Den kommer att innehålla täckande löne-, pensions-, och förmånsuppgifter på individnivå. Arbetsgivarna meddelar uppgifter om löner till inkomstregistret i realtid och betalningsspecifikt från och med 1.1.2019.

Arbetslöshetskassorna börjar få uppgifter från inkomstregistret först år 2020, så under år 2019 bör man fortfarande skicka löneintyg och lönespecifikationer som bilagor till ansökan, precis som hittills.

Läs mer om inkomstregistret här: https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/om-oss/