Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

MAN KAN UPPFYLLA AKTIVITETSVILLKORET FRÅN OCH MED 1.4.2019 OCKSÅ I VERKSAMHET ARRANGERAD AV KOMMUN ELLER FACKFÖRBUND

2019-03-21 15:46


I början av april 2019 träder en förändring av arbetslöshetsskyddslagen i kraft, i och med vilken aktivitetsvillkoret för arbetslöshetsskyddets aktiveringsmodell kan uppfyllas på fler sätt än tidigare. En del av kommuners, fackförbunds, organisationers och arbetsgivares kurser och verksamhet uppfyller i fortsättningen också aktivitetsvillkoret.

Förändringen träder i kraft på så sätt att de nya formerna för verksamhet tjänar in aktivitet när aktivitetens kontrollperiod börjar 1.4.2019 eller senare.

Genom att delta i följande funktioner kan man i fortsättningen tjäna in aktivitet:

  • att delta i sådan coaching eller annan verksamhet, som stöder sysselsättning, som ensam eller i ömsesidigt samarbete med annan aktör arrangeras av kommun, fackförbund eller -organisation eller sådan registrerad förening, som erhåller offentlig finansiering
  • att delta i sysselsättningsfrämjande coaching som erbjuds av arbetsgivaren på basen av arbetsavtalslagens 7 kapitel 13 §
  • att delta i verksamhet som stöder rekrytering, s k SIB-åtgärder

För att verksamheten ska uppfylla aktivitetsvillkoret bör den stöda sysselsättning och sökande bör till arbetslöshetskassan skicka ett intyg om sitt deltagande, vilket erhållits från verksamhetens arrangör. Formen är även här.

TE-byrån ger inget utlåtande om dessa till arbetslöshetsförmånens betalare.

Arbete och tjänstetid kan inte räknas ihop då man räknar ut aktivitetsvillkoret. Också en del av de olika tjänsterna och studierna är sådana som man inte kan räkna ihop.

För aktiveringsmodellen har alla villkor i övrigt bibehållits.