Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in


AKTIVMODELLEN I KRAFT FRÅN OCH MED 1.1.2018

Man började följa de arbetslösas, också personer på tilläggsdagar, aktivitet 1.1.2018. Detta innebär att en arbetslös arbetssökande måste uppfylla en aktivitetsförutsättning under en 65 betalningsdagar lång period för att man till hen kan betala full förmån för 65 betalningsdagar efter granskningsperioden. Med betalningsdagar avses dagar för vilka betalas arbetslöshetsdagpenning fullt, tillämpat eller avdraget. Om arbetssökande inte uppfyller aktivitetsförutsättningen skärs nivån på hens arbetslöshetsförmån ner med 4,65 % under de följande 65 betalningsdagarna av förmån.

För dem som i början av året erhållit förmån börjar granskningsperioden på 65 betalningsdagar 1.1.2018. Efter detta inleds granskningsperioderna i enlighet med när den arbetslösa börjar få arbetslöshetsdagpenning. Nästa 65 dagar långa period för granskning av aktivitet inleds när den föregående perioden slutar. 

Dessutom när arbetsvillkoret uppfylls, efter minst 2 veckors heltidsarbete eller karens, börjar granskningsperioden från början och förmån betalas fullt för nästa 65 betalningsdagar.

Arbetslöshetskassan följer aktiviteten.

Aktivitetsförutsättningen uppfylls om man under 65 betalningsdagar:

  • är i arbete totalt en löntagares arbetsvillkorsvecka, dvs 18 timmar
  • i företagsverksamhet förtjänar totalt minst 23% av krävd månadsinkomst för företagares arbetsvillkor (2019: 245,64 euro)
  • är totalt 5 dagar i anställningsfrämjande tjänst eller
  • 5 dagar i annan anställningsfrämjande tjänst eller verksamhet som arrangerats av arbetskraftsmyndighet eller
  • 5 dagar i annan på arbetsplatsen eller till sysselsättning hörande genomförd rekryteringsstödande verksamhet, för vars tid arbetslöshetsförmån utbetalas.

Kombinationer av ovan nämnda sätt att påvisa aktivitet kan inte räknas ihop.

Enligt lagförändringen kan aktivitet fr.o.m. 31.12.2018 samlas också:

  • med delstidsstudier, som varar minst fem dagar ( högst för sex månader gällande en studiehelhet ).
  • med heltidsstudier, som varar minst fem dagar, men högst sex månader. En forutsättning är att enligt TE-byråns utlåtande man har rätt till arbetslöshetsförmån också under studier.

Aktivmodellen berör inte person, vars invalidpensionsansökan behandlas eller som erhåller beviljad förmån på basen av arbetsoförmåga eller skada. Modellen tillämpas inte heller på de som arbetar som närstående- eller familjevårdare.

Om du får dagpenning samt är närstående- eller familjevårdare eller får förmån på basen av arbetsoförmåga eller skada, meddela omedelbart om detta till kassan. 

Dagpenningens ansökning och akvititens uppföljning.

Man uppföljer aktiviteten via ansökningens märkningar. Ifyll din ansökan enligt anvisningar (i arbete, arbetslös, sjuk, etc. och de aktuella arbetstimmarna) och bifoga kopiorna av arbetsavtal och löneintyg under ansökningstiden. 

Mer information:
kassans nätsidor www.jytk.fi
mejl kassa@jytk.fi
telefon i numret 020 69 00 69 (må, ti, to och fre kl. 9-11)