Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Företagande och arbetslöshetsskydd

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas en person som företagare om han eller hon för sin huvudsyssla är skyldig att teckna en försäkring enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare. Arbets- och näringsbyrån fastställer om företagsverksamheten är på heltid eller deltid. Företagare på deltid har rätt till jämkad dagpenning då företagsverksamheten inte hindrar sökande av heltidsarbete.

 

Om en medlem i löntagarkassa blir företagare har personen möjlighet att inom 18 månader åter bli arbetssökande (efterskydd) och få inkomstrelaterad dagpenning. Förutsättningen är att företagets verksamhet har upphört eller bevisligen varit avbruten under högst fyra månader.

 

Om den 18 månader långa efterskyddstiden överskrids krävs av den arbetssökande ett nytt arbetsvillkor för löntagare för att rätten till inkomstrelaterad dagpenning ska uppstå.