Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

AKTIIVISUUSEDELLYTYKSEN VOI 1.4.2019 ALKAEN TÄYTTÄÄ MYÖS KUNNAN TAI AMMATTILIITON JÄRJESTÄMÄSSÄ TOIMINNASSA

21.3.2019 14:12


Huhtikuun 2019 alussa tulee voimaan työttömyysturvalain muutos, jonka myötä työttömyysturvan aktiivimalliin liittyvän aktiivisuusedellytyksen voi täyttää entistä useammalla tavalla. Osa kuntien, ammattiliittojen, järjestöjen ja työnantajien kursseista ja toiminnasta kerryttää jatkossa myös aktiivisuusedellytystä.

Muutos tulee voimaan siten, että uudet toiminnan muodot kerryttävät aktiivisuutta silloin, kun aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen.

Seuraaviin toimintoihin osallistumalla voi jatkossa kerryttää aktiivisuutta:

  • osallistuminen sellaiseen työllistymistä tukevaan valmennukseen tai muuhun toimintaan, jonka yksin tai keskinäisessä yhteistyössä muun toimijan kanssa järjestää kunta, ammattiliitto tai – järjestö tai sellainen rekisteröity yhdistys, joka saa julkista rahoitusta
  • osallistuminen työnantajan työsopimuslain 7 luvun 13 §:n perusteella tarjoamaan työllistymistä edistävään valmennukseen
  • rekrytointia tukevaan toimintaan osallistuminen nk. SIB-toimet

Jotta toiminta täyttää aktiivisuusedellytyksen, tulee sen olla työllistymistä tukevaa ja hakijan tulee toimittaa osallistumisestaan toiminnan järjestäjältä saatu todistus työttömyyskassalle. Täytettävän lomakkeen saa myös täältä.

Te-toimisto ei anna näistä työttömyysetuuden maksajalle lausuntoa.

Työtä ja palveluaikaa ei voi laskea yhteen aktiivisuusedellytystä laskettaessa. Myös osa eri palveluista ja opinnoista on sellaisia, joita ei voi laskea yhteen.

Aktiivimallin osalta edellytykset ovat muuten säilyneet ennallaan.