Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

KORONAVIRUS JA TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA

30.6.2020 11:00


Koronaviruksen (SARS-CoV-2) leviäminen herättää huolta. Taudin leviämisen estämiseen tähtäävät toimenpiteet muuttuvat koko ajan. Pyrimme päivittämään tätä uutista tilanteen muuttuessa.

Työnantaja voi lomauttaa työntekijät yt-neuvotteluiden perusteella, jolloin kassan jäsenelle voidaan maksaa lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa. TE-toimisto antaa kassalle lausunnon lomautuksesta.

Mikäli työnantaja ei lomauta, mutta työnteko keskeytyy työnantajasta riippumattomasta syystä (esim. Valtioneuvoston määräys), on työntekijällä oikeus ansiopäivärahaan työnantajan palkanmaksuvelvollisuuden jälkeen.

Miten työttömyysetuutta haetaan työnteon estymisen ajalta?

  1. Työnantaja antaa sinulle lomautusilmoituksen tai todistuksen työnteon estymisestä.
  2. Ilmoittaudu TE-toimistoon kokoaikatyötä hakevaksi työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoita TE-toimistolle työnteon estymisestä tai lomautuksesta. Ohjeita ilmoittautumiseen löydät TE-palveluiden sivuilta.
  3. Hae päivärahaa kassasta. Päivärahaa haetaan jälkikäteen. Hakemuksen voi toimittaa kahden kalenteriviikon työttömyyden jälkeen siten, että viimeinen hakupäivä on aina sunnuntai. Hakemus tulee täyttää kalenteriviikottain (ma-su), vaikka työnteko ei olisikaan viikon jokaisena päivänä keskeytynyt.
  4. Toimita hakemuksen liitteenä palkkatiedot ja lomautusilmoitus. Laita hakemus liitteineen sähköisesti eAsioinnin kautta, johon kirjaudutaan kassan etusivulta.
Jouduitko karanteeniin koronaviruksen vuoksi?

Kela voi maksaa tartuntapäivärahaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Alle 16-vuotiaan huoltajalla on oikeus tartuntapäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä.

Jos teet osa-aikatyötä, voit saada soviteltua päivärahaa, vaikka saisit tartuntapäivärahaa ansionmenetyksen ajalta. Tartuntapäiväraha ei siis estä ansiosidonnaisen päivärahan maksamista, mutta se on ansiopäivärahaa vähentävä etuus. Soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa tartuntapäivärahalla vähennettynä. Ilmoita hakemuksessasi saamastasi/hakemastasi sosiaalietuudesta.

Kokonaan työtön ei voi saada tartuntapäivärahaa, koska hänelle ei synny ansionmenetystä. Kokonaan työttömän sairastuessa maksaminen jatkuu sairausajan omavastuuajan, jonka jälkeen hänen tulee hakea sairauspäivärahaa.