Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Lakimuutos 58-vuotiaiden päivärahantason suojauksesta

2.12.2015 10:40

​Lakimuutoksen myötä ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, jos työssäoloehto on täyttynyt työnhakijan täytettyä 58 vuotta, ellei uusien tulotietojen perusteella laskettu palkka ole aiemmin määrättyä palkkaa suurempi.

Lakimuutos koskee niitä henkilöitä, joiden työssäoloehto täyttyy 1.8.15 tai sen jälkeen.

Hallituksen esityksen mukaan soveltamisen kannalta määräävä ajankohta on työssäoloehdon täyttyminen. Jos henkilö on työssäoloehdon täyttäessään täyttänyt 58 vuotta, on hän suojattu päivärahan perusteena olevan palkan pienenemiseltä. Ikäedellytyksen katsotaan täyttyvän myös, jos henkilö täyttää 58 vuotta samana päivänä kuin työssäoloehto täyttyy.