Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Lomautus ja työnteon- sekä palkanmaksun keskeytys

30.9.2015 10:07

Lomautuksella tarkoitetaan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä tuotannollisista ja taloudellisista syistä työsuhteen pysyessä voimassa. Työnantaja voi lomauttaa työntekijän joko määräaikaisesti tai toistaiseksi ja lomautus voidaan toteuttaa kokoaikaisesti tai lyhentämällä työntekijän päivittäistä tai viikoittaista työaikaa.

Lomautukseen rinnastettavana tilanteena pidetään työnteon- ja palkanmaksun keskeytystä, esimerkiksi koulunkäyntiavustajilla koulujen loma-ajoilla. Työsopimuksessa on oltava maininta palkattomasta keskeytysajasta, jotta oikeus työttömyysturvaan syntyy. Työttömyyspäiväraha määräytyy samoin perustein kuin lomautetulle maksettava päiväraha.

Ansiopäivärahan hakuohjeet lomautetuille

Lomautettujen on ilmoittauduttava itse työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE) viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Ilmoittautumisen voi tehdä sähköisesti (Te-palvelut) tai henkilökohtaisella käynnillä te-toimistossa. Työnhakijaksi ei voi ilmoittautua takautuvasti.

Lomautetun pitää itse hakea päivärahaa työttömyyskassalta viimeistään kolmen kuukauden kuluttua lomautuksen alkamisesta. Hakemuksen voi lähettää sähköisen asioinnin kautta (www.jytk.fi) tai postitse osoitteeseen JYTK, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki. Hakemukseen tulee liittää vähintään 26 viikon palkkatodistus, lomautusilmoitus, kopio työsopimuksesta sekä tilinauhasta, josta palkan vähennys ilmenee. Jos työ ei ole kestänyt 26 viikkoa, palkkatodistus riittää työsuhteen ajalta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää tiedot hakujakson aikaisista palkka- ja muista tuloista.

Päiväraha voidaan maksaa vasta viiden päivän omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika asetetaan 26 viikon työssäoloehdon täyttyessä, mikäli edellisestä omavastuuajasta ja päivärahan maksamisen alkamisesta on kulunut yli vuosi. Lomautetut hakevat päivärahaa kalenteriviikoittain ja ensimmäisen hakemuksen voi lähettää kassaan ensimmäisen lomautusviikon sunnuntaina. Jatkossa päiväraha haetaan neljän kalenteriviikon jaksoissa tai kuukausittain, lyhyemmissä lomautuksissa lomautusviikoilta.

Vastaamme kaikkiin lomautuksia koskeviin kysymyksiin kassan puhelinpalvelussa 020 69 00 69  tai sähköisessä asioinnissa (www.jytk.fi).