Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

OPPILAITOKSESSA OSA-AIKAISESTI TYÖSKENTELEVIEN PÄIVÄRAHAN HAKUOHJE

28.10.2019 9:17


Työttömyysturvalaki muuttui 1.4.2019 lukien siten, että osa-aikaiseen palkkatyöhön työllistyvän palkkatulo sovitellaan aina sillä hakujaksolla, jolloin se maksetaan riippumatta siitä, milloin työ on tehty. Palkanmaksupäivällä on siis merkitystä päivärahan maksamisessa ja sovittelussa. Samalla muuttui myös sovitteluperuste siten, että enää ei ole merkitystä sillä, milloin osa-aikatyö on tehty, vaan sillä milloin palkka maksetaan. Myös osa-aikatyöstä ansaitut lomarahat ja lomakorvaukset sovitellaan niiden maksupäivän mukaan.

Työttömyysturvalain mukaan osa-aikatyö on kyseessä silloin, kun työaika on enintään 80 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Kun alan enimmäistyöaika on 38 tuntia ja 45 minuuttia viikossa niin osa-aikatyöksi luetaan sellainen työ, jossa työaika on enintään 31 tuntia viikossa.

Työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn johdosta

Päivärahan sovitteluun ja sen hakemiseen on vaikutusta sillä, onko lomautusta/ lomautukseen rinnastettavaa aikaa edeltänyt työsuhde ollut kokoaikainen vai osa-aikainen. Osa-aikaisten kohdalla palkanmaksupäivällä voi olla suuri merkitys päivärahojen sovittelussa, joka on hyvä huomioida.

Jos olet hakenut työssä ollessasi soviteltua päivärahaa, jatka päivärahan hakemista edelleen normaalin hakurytmisi mukaisesti kuukausittain. Osa-aikatyöstä saamasi palkka huomioidaan sovittelussa koko maksukuukaudelle normaalisti, vaikka sen maksupäivä osuisikin lomautusviikolle. Tällöin huomioiduksi tulee lomautuksen johdosta vähennettynä maksettu kuukausipalkka.

Esimerkiksi haet päivärahaa 1.10.–31.10.2019. Työntekosi ja palkanmaksusi keskeytyvät syyslomaviikolle 14.10.–20.10.2019. Palkanmaksupäivä on 15.10.2019. Saamasi palkka huomioidaan koko lokakuun tulona sovittelussa.

Jos et ole hakenut työssä ollessasi soviteltua päivärahaa, kannattaa kiinnittää huomiota palkan maksupäivän vaikutukseen.  Jos olet työnhakijana vain lomautusviikon ajan ja haet päivärahaa vain tuolta ajalta, palkanmaksupäivän osuessa lomautusviikolle se sovitellaan samoin kuin jos hakisit koko kuukauden, mutta päiväraha maksetaan vain siltä ajalta kuin olet työnhakijana.

Esimerkiksi haet päivärahaa ajalta 14.10.–20.10.2019 kun työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneet syyslomaviikolle. Palkanmaksupäivä on 15.10.2019 eli lomautusviikolla. Koko maksettu kuukausipalkka sovitellaan lokakuulle, mutta päivärahaa voidaan maksaa vain hakemaltasi syysloman ajalta. Jos työnhakusi on TE-toimistossa voimassa, kannattaa päivärahaa hakea koko kuukaudelta.

Jos olet työnhakijana vain lomautusviikon ajan ja haet päivärahaa vain tuolta ajalta, palkanmaksupäivän osuessa muulle ajalle kuin lomautusviikolle, jää se kokonaan huomioimatta ja päiväraha voidaan maksaa täytenä koko lomautusajalta.

Esimerkiksi olet työnhakijana ja haet päivärahaa ajalta 21.10.–27.10.2019 kun työntekosi ja palkanmaksusi ovat keskeytyneet syyslomaviikolle. Palkanmaksupäivä on 15.10.2019 eli ennen lomautusviikkoa. Palkka jää sovittelun ulkopuolelle.