Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

TULOREKISTERI KÄYTTÖÖN VUODENVAIHTEESSA

19.3.2020 14:30


NÄIN TULOREKISTERI VAIKUTTAA ANSIOPÄIVÄRAHAN HAKEMISEEN

Työttömyyskassat alkavat saada tulorekisteristä palkkatietoja 1.1.2020 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että hakijan ei tarvitse liittää jatkossa niin paljon tietoja hakemukseensa, koska kassat saavat tiedot suoraan tulorekisteristä.

Palkkatodistus päivärahahakemuksen liitteeksi
Työttömyyskassat saavat tulorekisterin tiedot käyttöönsä heti vuodenvaihteessa, mutta tietojen tuotantotestaukseen kassat pääsevät vasta 1.1.2020 alkaen. Testaamisella halutaan varmistaa, että hakemusten käsittely tulorekisteritiedoilla on jatkossa sujuvaa.

Liitä vielä toistaiseksi työnantajalta saamasi palkkatodistus päivärahakemuksesi mukaan. Näin vältämme viiveet hakemusten käsittelyssä tulorekisterin käyttöönoton aikana. Liitä palkkalaskelma myös sovitellun päivärahan hakemukseen.

Työantajan ilmoitustapa vaikuttaa tietojen riittävyyteen
Palkkatietoja käytetään työttömyyskassoissa ansiopäivärahan määrän laskemiseen ja päivärahaoikeuden tutkimiseen. Erillisiä palkkatietoja pyydetään sinulta jatkossakin silloin, kun työnantajasi ilmoittamat tulorekisterin tiedot eivät riitä päivärahahakemuksesi käsittelyyn.

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin käyttämällä joko suppeaa tai laajaa ilmitustapaa. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan ilman erittelyjä. Laajassa ilmoitustavassa palkka eritellään palkanosittain tarkemmin. Näiden lisäksi työnantaja voi halutessaan täyttää tietoja esimerkiksi palkan ansaintajaksoista.

Jos työnantaja on täyttänyt tulorekisteriin palkkatiedot laajalla ilmoitustavalla ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että kassa saa päivärahahakemuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä.

Tulorekisterin käyttöönotto vaikuttaa lisäksi työttömyyskassojen hakemuslomakkeisiin. Uudet lomakkeet julkaistaan alkuvuoden aikana.

Mikä on tulorekisteri?
Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Rekisteriin saadaan tietoa työnantajilta ja muilta tahoilta, joilla on velvollisuus ilmoittaa maksamistaan palkoista ja etuuksista.
Eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2021 alkaen.

Työttömyyskassojen lisäksi tulorekisterin tietoja hyödyntävät Kela, Verohallinto ja Tilastokeskus. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan.