Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

TYÖTTÖMYYSTURVALAIN MUUTOKSET HYVÄKSYTTY

21.12.2017 13:23


TYÖTTÖMYYSTURVALAIN MUUTOKSET HYVÄKSYTTY

 

AKTIIVIMALLI

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistaminen nopeampaan työllistymiseen ja aktiivisuuteen koko työttömyysjakson aikana kannustavaksi.

Esityksen mukaan työttömyyspäivärahan määrä laskee 4,65 %, jos henkilö ei ole ollut 65 maksupäivän aikana (n. 3 kuukauden yhtäjaksoinen työttömyysaika) riittävän aktiivinen työmarkkinoilla. Hallituksen esityksen mukaan aktiivisuutta aletaan seurata 1.1.2018 alkaen.

Mitä riittävään aktiivisuuteen vaaditaan?

Riittäväksi aktiivisuudeksi katsotaan, jos henkilö on 65 maksupäivän aikana:

-   ollut työssä palkansaajana yhteenlaskettuna niin paljon, että työ yhden kalenteriviikon aikana tehtynä luettaisiin työssäoloehtoon (yleensä vähintään 18 h),
-   ansainnut yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 % (240,81 € vuonna 2017) yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta taikka
-   ollut 5 päivää työllistymistä edistävässä tai muussa työpaikalla toteutettavassa palvelussa.

Aktiivimalli koskee lähes kaikki hakijoita

Aktiivimalli ei esityksen mukaan koske henkilöä, jolla on työkyvyttömyyseläkehakemus vireillä tai joka saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta. Mallia ei myöskään sovelleta omais- tai perhehoitajina työskenteleviin. Muutoin malli koskee kaikkia hakijoita myös esimerkiksi lisäpäivillä olevia työttömyyspäivärahan saajia.

Samassa yhteydessä esitetään työttömyyspäivärahan omavastuuajan lyhentämistä 5 päivään.

Hallituksen esitys (HE 124/2017) aktiivimallista on luettavissa täältä

YRITYSTOIMINNAN ALOITTAMINEN HELPOMMAKSI

Hallituksen antaman toisen lakiehdotuksen ( HE 121/2017) mukaan työtön voi saada työttömyyspäivärahaa aloitettuaan työttömänä yritystoiminnan neljän ensimmäisen yrityskuukauden ajalta. Jos yritystoiminnasta on tuloa, huomioidaan se päivärahaa maksettaessa. Yritystoiminnan päätoimisuutta arvioitaisiin TE-toimistossa vasta neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen.

LIIKKUVUUSAVUSTUKSEN SAAMISEN  EHTOIHIN KEVENNYSTÄ

Liikkuvuusavustuksen edellytyksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että avustusta voitaisiin myöntää myös alle 18 viikkotunnin osa-aikatyöhön. Lisäksi liikkuvuusavustusta voitaisiin myöntää sellaiseen koulutukseen, joka on edellytyksenä työpaikan saamiselle. Liikkuvuusavustus voitaisiin maksaa korotettuna erityisen pitkien työmatkojen perusteella ja siinä huomioitaisiin huoltovelvollisuus.

Hallituksen esitys (HE 121/2017) on luettavissa täältä

Lakiesitykset on hyväksytty eduskunnassa hallituksen esityksen mukaisesti 19.12.2017. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2018.