Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Työttömyysturvalakimuutokset 1.1.2017

22.12.2016 15:34


​Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen työttömyysturvalain muuttamiseksi. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2017 alusta. Muutosten tavoitteena on 200 miljoonan euron säästöt työttömyysturvamenoista.

Enimmäiskesto lyhenee

Työttömyyspäivärahakauden enimmäisaika lyhenee 500 päivästä 400 päivään. Enintään 3 vuotta työskennelleiden enimmäisaika lyhenee 300 päivään.

Enimmäisaika säilyy 500 päivänä niillä työttömillä, jotka täyttävät työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään ja jotka ovat työskennelleet 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Lyhempää enimmäiskestoa sovelletaan niihin työnhakijoihin, joiden päivärahan enimmäisaika alkaa lain voimaan tultua eli ensimmäinen maksettava päivä on vuoden 2017 puolella.

Omavastuuaika pitenee

Omavastuuaika pitenee viidestä (5) päivästä seitsemään (7) päivään. 

Uutta pidempää omavastuuaikaa sovelletaan, kun omavastuuaika alkaa vuoden 2017 puolella.

Korotetun ansio-osan heikennykset

Pitkän työhistorian perusteella maksettavasta korotusosasta luovutaan. Pitkän työuran perusteella ei myönnetä korotettua ansio-osaa enää, jos työsuhde päättyy vuoden 2017 puolella. Jos työsuhde on päättynyt ennen lain voimaantuloa, voidaan pitkän työuran perusteella maksaa korotettua ansio-osaa enintään kesäkuun 2017 loppuun asti.

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksettavan korotetun ansio-osan laskentasääntö muuttuu niin, että sen määrä alenee. Korotettu ansio-osa on 1.1.2017 lukien 55 % (nyt 58 %) päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Kun palkka on kuukaudessa suurempi kuin 95-kertainen perusosa, ansio-osa tämän rajan ylittävältä päiväpalkan osalta on 25 % (nyt 35 %). 

Siirtymäsäännöstä ei ole, vaan korotusosa alenee vuoden 2017 alusta kaikilla korotusosan saajilla.