Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Muutoksenhaku


Kassa antaa kirjallisen päätöksen etuuden myöntämisestä, epäämisestä ja takaisinperintää koskevasta asiasta. Jos hakija on päätökseen tyytymätön, hänellä on oikeus valittaa siitä. 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun on saanut kassan päätöksen. Valitus osoitetaan sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle, mutta toimitetaan työttömyyskassalle.

Jos hakija on tyytymätön sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan antamaan päätökseen, hän voi hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella 30 päivän kuluessa päätöksen saamisesta. Valitus osoitetaan vakuutusoikeudelle, mutta toimitetaan työttömyyskassalle.

Työvoimaviranomaisen antamaan työvoimapoliittiseen lausuntoon ei voi hakea erikseen muutosta.