Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Yrittäjyys ja työttömyysturva

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka päätointaan varten on yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti velvollinen ottamaan sanottujen lakien mukaisen vakuutuksen. Työ- ja elinkeinotoimisto määrittelee yritystoiminnan sivu- tai päätoimisuuden. Sivutoimisella yrittäjällä sekä enintään kaksi viikkoa kestävällä päätoimisella yrittäjällä on oikeus soviteltuun päivärahaan, kun yritystoiminta ei ole esteenä kokopäiväisen työn hakemiselle.

Mikäli palkansaajakassan jäsen ryhtyy yrittäjäksi, hänellä on mahdollisuus 18 kuukauden aikana palata työnhakijaksi (jälkisuoja) ja takaisin ansiopäivärahalle. Edellytyksenä on, että yritystoiminta on lopetettu tai se on ollut todistettavasti keskeytyneenä enintään 4 kuukautta.

Mikäli 18 kuukauden jälkisuoja-aika ylittyy, työnhakijaksi tulevalta edellytetään uutta palkansaajan työssäoloehdon täyttämistä ansiopäivärahaoikeuden saamiseksi.