Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

AKTIIVIMALLI VOIMAAN 1.1.2018 ALKAEN

Työttömien, myös lisäpäivillä olevien, aktiivisuutta alettiin seurata 1.1.2018. Tämä tarkoittaa sitä, että työttömän työnhakijan on täytettävä 65 etuuden maksupäivän tarkastelujakson aikana aktiivisuusedellytys, jotta hänelle voidaan maksaa etuutta täysimääräisenä tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää. Maksupäivillä tarkoitetaan päiviä, joilta maksetaan työttömyyspäivärahaa täytenä, soviteltuna tai vähennettynä. Mikäli työnhakija ei täytä aktiivisuusedellytystä, hänen työttömyysetuutensa tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän ajan.

Vuoden alussa etuutta saavilla 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa 1.1.2018. Tämän jälkeen tarkastelujaksot alkavat sitä mukaa, kun työtön alkaa saada työttömyyspäivärahaa. Seuraava 65 maksupäivän aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa edellisen jakson päättyessä. 

Työssäoloehdon täyttyessä, yli 2 viikkoa kestäneen kokoaikatyön tai päätoimisen yrittäjyyden tai karenssin jälkeen, tarkastelujakso alkaa alusta ja etuutta maksetaan täytenä seuraavat 65 maksupäivää.

Työttömyyskassa seuraa aktiivisuutta

Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos 65 maksupäivän aikana:

  • on työssä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli 18 tuntia
  • ansaitsee yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 % yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (2019: 245,64 euroa)
  • on yhteensä 5 pv työllistymistä edistävässä palvelussa tai
  • 5 pv muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa (myös te-toimiston hankkima vastaava palvelu ulkopuoliselta palveluntuottajalta) tai
  • 5 pv muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Lakimuutoksen myötä 31.12.2018 lukien aktiivisuutta voi kerryttää myös:

  • vähintään viisi päivää kestävillä sivutoimisilla opinnoilla ( enintään kuuden kuukauden ajan opintokokonaisuutta kohden )
  • vähintään viisi päivää, mutta enintään kuusi kuukautta kestävillä päätoimisilla opinnoilla. Edellytyksenä on, että TE-toimiston lausunnon perusteella on oikeutettu työttömyysetuuteen opiskelun ajalta.

Aktiivisuuden tulee täyttyä yhdellä yllämainituista vaihtoehdoista, sillä eri tapoja ei voida laskea yhteen.

Aktiivimalli ei koske henkilöä, jolla on työkyvyttömyyseläkehakemus vireillä tai joka saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta. Mallia ei myöskään sovelleta omais- ja perhehoitajina työskenteleviin. Kokoaikaisesti lomautettujen ja lyhennettyä työviikkoa tekevien aktiivisuutta aletaan seurata vasta, kun kokoaikainen lomautus on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 64 päivää.

Mikäli olet päivärahan saajana sekä omais- tai perhehoitaja, saat etuutta työkyvyttömyyden tai vamman perusteella tai työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä, ilmoita siitä viipymättä kassaan.

Aktiivimallin myötä työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika lyheni 1.1.2018 alkaen seitsemästä (7) päivästä viiteen (5).

Ansiopäivärahan hakeminen ja aktiivisuuden seuranta

Aktiivisuutta seurataan hakemukseen täytettyjen tietojen perusteella. Täytä hakemukseesi työtilanteesi hakemuksen ohjeiden mukaisesti (työssä, työtön, sairas jne. ja todelliset työtunnit) sekä liitä hakemukseen kopiot hakemuksen ajalle osuvien töiden työsopimuksista ja palkkatodistuksista. 

Lisätietoja:
kassan verkkosivuilta www.jytk.fi
sähköpostitse kassa@jytk.fi
puhelimitse numerosta 020 69 00 69 (maanantai, keskiviikko ja perjantai klo 9-11)