Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Ansiopäivärahan kesto


Ansiopäivärahan enimmäiskesto riippuu työhistorian pituudesta ja iästä seuraavasti:

TyöhistoriaIkäEnimmäiskesto
Enintään kolme vuotta
-300 päivää
Yli kolme vuotta-400 päivää
Vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikanaVähintään 58 vuotta500 päivää

Kun ansiopäivärahaa maksetaan 5 päivältä viikossa, 400 päivää täyttyy aikaisintaan noin puolessatoista vuodessa (400 päivää / 5 = 80 viikkoa).


Oikeus 400 päivään

Kassa maksaa työssäoloehdon täyttäneelle jäsenelle ansiopäivärahaa 400 päivältä siten, että työ-, omavastuu- ja korvauspäivien lukumäärä kunakin kalenteriviikkona on yhteensä enintään viisi.

Ansiopäivärahan ansio-osan 400 päivän enimmäismaksuajasta vähennetään 100 päivää, mikäli päivärahan saajalla ei täyty kolmen vuoden työhistoria.

Lisäpäiväoikeus

Vuosina 1950-1954 syntyneelle maksetaan päivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 65 vuotta, jos hän on täyttänyt 59 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä ja hänellä on työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuosina 1955-1956 syntyneelle maksetaan päivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 65 vuotta, jos hän on täyttänyt 60 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä ja hänellä on työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneelle maksetaan päivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jolloin hän täyttää 65 vuotta, jos hän on täyttänyt 61 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä ja hänellä on työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Lisäpäivillä oleva henkilö, voi hakea eläkettä 62-vuotiaana ilman eläkkeeseen tehtävää varhennusvähennystä. Tällöin hän tarvitsee eläkelaitosta varten todistuksen maksetuista lisäpäivistä. Kassa kirjoittaa todistuksen hakijan pyynnöstä ja se voidaan kirjoittaa ​aikaisintaan, kun eläkkeenhakua edeltävältä kuukaudelta on maksettu päivärahaa vähintään yhdeltä päivältä.

Päivärahaoikeuden päättyminen

Kun päivärahaa on maksettu enimmäisaika, kassa antaa asiasta päätöksen, joka hakijan on toimitettava TE-toimistoon ja Kelaan. Jäsenyyden säilyttämistä koskevat ohjeet saa ottamalla yhteyttä jäsenyhdistykseen.