Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Oikeus ansiopäivärahaan

Ansiopäivärahaoikeus on työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) ilmoittautuneella työttömällä työnhakijalla, joka täyttää jäsenyys- ja työssäoloehdon.

Jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä 26 viikkoa ja  maksanut jäsenmaksut.

Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on jäsenyysaikana 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana ollut 26 kalenteriviikkoa työssä, jossa työaika on ollut vähintään 18 tuntia (tuntiopettajilla 8 tuntia) kalenteriviikossa ja palkkaus työehtosopimuksen mukaista. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1 211 € kuukaudessa.

Lisäksi henkilön tulee olla:

  • 17 - 64 -vuotias
  • 65 - 67 -vuotias silloin, kun hänet on lomautettu toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta tai hänen työnsä estyy sääesteen taikka toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteiden vuoksi.

Päivärahaan on oikeus myös silloin, kun henkilö on saanut Kelasta 300 päivää sairauspäivärahaa ja hän on edelleen työkyvytön. Tässä tapauksessa  työkyvyttömyyseläkkeen haun on oltava vireillä tai hakemus on hylätty.Jos hänellä on voimassa oleva työsuhde, edellytetään lisäksi, ettei työnantajalla ole tarjota työkykyä vastaavaa työtä. 

Kun työaikaa lyhennetään lomautuksen johdosta yhdellä tai useammalla päivällä viikossa, maksetaan päiväraha työttömiltä päiviltä.