Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Työttömyyden alkaessa

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain siltä ajalta, jolloin työnhaku on ollut voimassa TE-toimistossa, joten jäsenen tulee ilmoittautua siellä viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänään. Ks. lisäohjeistusta kohdasta "Kuinka toimia jos jäät työttömäksi".

TE-toimisto antaa kassalle hakijaa koskevan sitovan lausunnon, jonka perusteella kassa tekee päätöksen päivärahan maksamisesta/epäämisestä. Lausunnon antamista varten TE-toimisto tarvitsee hakijalta tiedon, mihin kassaan hän kuuluu. Päivärahaa voit hakea eAsioinnin kautta tai päivärahalomakkeen voit tulostaa kassan kotisivuilta kohdasta LOMAKKEET.

Päivärahaa haetaan joko työttömyyden tai TE-toimiston kanssa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Hakeminen tapahtuu neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa jälkikäteen ja tätä hakujaksoa kutsutaan myös tarkastelujakso- ja sovittelujaksoksi.

Tarvittaessa ota yhteyttä työttömyyskassaan hakemiseen liittyvissä asioissa.

Tärkeimpiä hakemuksen liitteitä:

  • palkkatodistus vähintään 26 työttömyyttä edeltäneeltä työssäoloviikolta. Bruttoansion lisäksi todistuksessa tulee näkyä eriteltynä lomaraha ja lomakorvaus. Mikäli lomakorvausta ei ole maksettu, on todistukseen merkittävä tieto, että loma on pidetty työsuhteen aikana. Myös työsuhteen aikana olleet palkattomat poissaolot tulee mainita.
  • työsopimuskopio, josta käy ilmi viikoittainen työaika ja palkkausperuste
  • todistukset mahdollisista sosiaalietuuksista
  • mahdollinen etuuden maksamista varten annettu muutosverokortti 
  • irtisanomisilmoitus
  • soviteltua päivärahaa haettaessa hakujaksolla olevien palkanmaksupäivien palkkatiedot
  • lomautustapauksissa lomautusilmoitus. Kaikkien lomautettujen on ilmoittauduttava TE-toimistossa henkilökohtaisesti.

Jos henkilö on ollut osa-aikaeläkkeellä, osatyökyvyttömyyseläkkeellä, osittaisella hoitovapaalla tai saanut alennettua sairausajan palkkaa, tai palkkaa on alennettu määräaikaisesti tuotannollis-taloudellisista syistä, hänen tulee toimittaa palkkatodistus eläkettä/alennettua palkkaa edeltävältä ajalta. Liitteeksi tulee toimittaa kopio eläkepäätöksestä ja sairauspäivärahapäätöksestä.

Tarvittaessa pyydämme hakemuksesi käsittelyä varten lisäselvityksiä tekstiviestillä, soittamalla numerosta 020 690 069 tai sähköpostilla. Lisäselvityspyyntö lähetetään kirjeenä kotiosoitteeseen, mikäli viestimme eivät tavoita sinua.

Katso ohjeistusta myös kohdasta " Kuinka toimia jos jäät työttömäksi"