Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Merialan lisävakuutus

MERIALAN LISÄVAKUUTUS

Jotta Suomessa asuvat, ulosliputetuissa laivoissa työskentelevät merenkulkijat eivät jäisi kokonaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulkopuolelle, työttömyyskassa on järjestänyt merialalla työskenteleville jäsenilleen lisävakuutuksen, joka kattaa työskentelyn ulkomaisessa ulkomaanliikenteeseen käytettävässä kauppa-aluksessa. TTL 5 luku 12§

Lisävakuutuksen suuruus on 50 euroa kuukaudessa (600 euroa vuodessa) ja se oikeuttaa päivärahaan, jonka suuruus on 42,05 euroa/ päivä.

Päivärahan täysi määrä ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin mitä työttömyysturvalaissa säädetään ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan suuruudesta. Päiväraha ei sisällä lapsikorotusta ja sitä voidaan maksaa enintään 400 työttömyyspäivältä (ns. lisäpäiviä ei makseta). Mikäli jäsenen työssäoloehto 26 viikkoa koostuu sekä kotimaan työskentelystä että sopimusmaan ulkopuolisessa kauppa-aluksessa työskentelystä, työttömyysturva määräytyy sen mukaisesti kumpaa työtä on enemmän.

Lisävakuutusmaksu tulee maksaa kalenterikuukausittain ja vain sen maksaminen oikeuttaa kolmannen maan lipun alla seilaavan jäsenen ansioon suhteutettuun päivärahaan.  Mikäli jäsen ei suorita lisävakuutusmaksua, hänellä EI ole oikeutta päivärahaan Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassassa eikä kolmannen maan lipun alla tehtyä työtä oteta huomioon työssäoloehdossa.