Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Vuorotteluvapaan ehdot

Vuorotteluvapaalle jäämisen ehtona on

  • kokoaikainen (yli 75% alan kokoaikaisen työntekijän työajasta) työsuhde, joka kestää vähintään vuorotteluvapaan loppuun saakka
  • yhteensä vähintään 20 vuoden työhistoria, josta enintään neljäsosa voi olla perhevapaa-, asevelvollisuus-, siviilipalvelus- tai näihin rinnastettavaa aikaa; työhistoriaan luetaan myös yrittäjänä oloaika ja toisessa EU- tai ETA-maassa tehty työ 
  • yhdenjaksoisesti vähintään 13kk, välittömästi ennen vapaan alkamista samaan työnantajaan, kestänyt kokoaikainen työ- tai palvelussuhde; tähän 13 kuukauden ajanjaksoon voi sisältyä enintään 30 päivän palkaton poissaolo 
  • kassan jäsenyyttä 26 viikkoa
  • vuorotteluvapaata ei voi aloittaa sen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen, jonka aikana vuorottelija täyttää iän, joka vastaa työntekijän eläkeiän mukaista vanhuuseläkkeen alkamisiän alaikärajaa vähennettynä kolmella vuodella.

Jos henkilö haluaa lähteä uudelleen vuorotteluvapaalle, edellytetään uutta työhistoriaa, joka on 5 vuotta edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä.

Ohjeet vuorottelukorvauksen hakemiseen löytyvät täältä.