Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Jäsenyys

Kassan jäseniksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva jul­kis- tai yksityisaloilla työskentelevä palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta.

Työttömyysturvalain ja -kassalain määräykset huomi­oon ottaen kassan jäse­neksi pääsee ansiotyössä oleva opiskelija, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsot­tava perustuvan toisel­le tehtävästä työstä saatavaan palkkatu­loon.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyys­kas­sassa.