Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

ARBETSLÖSHETSDAGPENNING OCH HÖSTLOV UTAN LÖN

2020-10-09 09:39


Löneinkomsten för en anställd med deltidslönearbete jämkas alltid under den jämkningsperiod då lönen betalas oberoende av när arbetet är utfört. Jämkningsperioden är beroende på om lönebetalningsrytmen är en månad eller fyra kalenderveckor. Lönebetalningsdagen avgör alltså jämkningen av dagpenningen. Också semesterpenningar och semesterersättningar för deltidsarbete jämkas enligt deras betalningsdag.


Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa är det fråga om deltidsarbete när arbetstiden är högst 80 procent av branschens maximiarbetstid. När branschens maximiarbetstid är 38,25 timmar i veckan, räknas som deltidsarbete sådant arbete där arbetstiden är högst 30,6 timmar i veckan.

 

Arbetet och lönebetalningen avbryts på grund av permittering eller orsak som kan jämföras med permittering för en deltidsanställd

 

På jämkning av dagpenning och ansökan av den inverkar huruvida anställningen före permitteringen/ tiden som kan jämföras med permittering (= avbrott i arbete och lönebetalning är avtalat i arbetsavtalet) varit heltids eller deltids.

 

Om du medan du arbetat har ansökt om jämkad dagpenning, fortsätt ansöka om dagpenning i enlighet med din normala ansökningsrytm per månad. Lönen du får för deltidsarbetet beaktas i jämkningen för hela betalningsmånaden som normalt även om dess betalningsdag skulle råka vara under veckan utan lön. Om löneavdraget görs först i lönen som betalas i november beaktas avdraget först vid jämkningen av dagpenningar i november.

 

Exempel: du ansöker om dagpenning 1–31.10.2020. Ditt arbete och din lönebetalning avbryts för höstlovsveckan 12-18.10.2020. Lönebetalningsdagen är 15.10.2020. Lönen du får beaktas som inkomst för hela oktober vid jämkningen.


Om du inte har ansökt om jämkad dagpenning medan du arbetat och ditt arbetssökande vid Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) är i kraft bara under permitteringen, ansök om dagpenning bara för permitteringsdagarna.

 

Exempel: du ansöker som dagpenning för tiden 12–18.10.2020. Då jämkas all lön som betalas i oktober under perioden för ansökan om dagpenning.

 

OBS! Om ditt arbetssökande i TE-byrån skulle vara i kraft hela tiden, kan du ansöka om dagpenning för hela månaden. Detta skulle för en person i deltidsarbete vara mer lönsamt än att ansöka om dagpenning för bara höstlovsveckan. Beakta också att om löneavdraget görs först i lönen som betalas i november inverkar det först på dagpenningen för november och i ansökan för november.


Bifoga till ansökan:

 

·         Permitteringsmeddelande eller kopia av arbetsavtalet, där det avtalats om höstlov utan lön (om det inte tidigare skickats till kassan)


Du har inte rätt till dagpenning för ledighet utan lön om du själv bett om det.

 

Arbetet och lönebetalningen avbryts på grund av permittering eller orsak som kan jämföras med permittering för en heltidsanställd

 

Ansök om dagpenning för tiden utan lön och bifoga till ansökan:

 

·         Permitteringsmeddelande eller kopia av arbetsavtalet, där det avtalats om höstlov utan lön (om det inte tidigare skickats till kassan)

·         lönespecifikation, ur vilken framgår löneavdraget

 

Se till att ditt arbetssökande är i kraft i TE-byrån.