Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

CORONAVIRUS OCH ARBETSLÖSHETSDAGPENNING

2020-06-30 11:01


Spridningen av coronaviruset (SARS-CoV-2) väcker oro. Åtgärderna som strävar till att hindra sjukdomens spridning ändrar hela tiden. Vi strävar till att uppdatera denna nyhet när situation förändras.

Arbetsgivaren kan permittera arbetstagare på basen av samarbetsförhandlingar, och då kan kassans medlemmar betalas inkomstrelaterad dagpenning för permitteringstiden. TE-byrån ger kassan ett utlåtande om permitteringen.

Om arbetsgivaren inte permitterar, men arbetet avbryts av skäl oberoende av arbetsgivaren (t ex statsrådets bestämmelse), har en arbetstagare rätt till inkomstrelaterad dagpenning efter arbetsgivarens lönebetalningsplikt.

Hur ansöker man om arbetslöshetsförmån vid hinder för arbete?

  1. Arbetsgivaren ger dig permitteringsanmälan eller intyg över hinder för arbete
  2. Anmäl dig till TE-byrån som arbetslös sökande av heltidsarbete. Anmäl till TE-byrån om hinder för arbete eller permittering. Instruktioner för anmälan hittar du på TE-tjänsternas sidor.
  3. Ansök om dagpenning från kassan. Man söker om dagpenningen i efterskott. Ansökan kan skickas två kalenderveckor efter arbetslösheten så att den sista ansökningsdagen alltid är en söndag. Ansökan bör fyllas i per kalendervecka (må-sö), fastän arbetet inte skulle vara avbrutet varje dag i veckan.
  4. Skicka som bilaga till ansökan löneuppgifter och permitteringsanmälan. Skicka ansökan med bilagor elektroniskt genom eKommunikation, dit man loggar in på kassans huvudsida.

Hamnade du i karantän på grund av coronaviruset?

Kela kan betala dagpenning vid smittsam sjukdom när en arbetstagare beordrats vara borta från sitt arbete för att hindra spridning av coronaviruset. Vårdnadshavare till barn under 16 år har rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom om barnet beordrats i karantän och vårdnadshavaren därför inte kan utföra arbete.

Om du arbetar deltid kan du få jämkad inkomstrelaterad dagpenning, även om du skulle få dagpenning vid smittsam sjukdom under tiden för förlorad inkomst. Dagpenning vid smittsam sjukdom förhindrar alltså inte utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning, men det är en förmån som minskar den inkomstrelaterade dagpenningen. Jämkad inkomstrelaterad dagpenning kan betalas med dagpenningen vid smittsam sjukdom avdragen. Meddela i din ansökan om socialförmån du får/ansökt om.

En helt arbetslös kan inte få dagpenning vid smittsam sjukdom, för hen får ingen förlorad inkomst. Då en helt arbetslös insjuknar fortsätter betalningen under sjuktidens självrisktid, efter vilken hen bör söka sjukdagpenning.