Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

DE TEMPORÄRA ÄNDRINGARNA I LAGEN OM UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA FORTSÄTTER TILL ÅRETS SLUT

2020-07-01 10:54

Riksdagen har godkänt en lagförändring, genom vilken en del av de temporära ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa fortsätter till årets slut.

De tillfälliga lagändringarna berör bl a maximibetalnings- och självrisktiden för inkomstrelaterad dagpenning samt längden på arbetsförutsättningen.

De täckande lagförändringarna finns i TYJ:s sammandrag: Sammandrag över de temporära ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och hur länge ändringarna är i kraft (https://www.tyj.fi/sv/news/sammandrag-over-de-temporara-andringarna-i-lagen-om-utkomstskydd-for-arbetslosa-och-hur-lange-andringarna-ar-i-kraft/)