Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

INSTRUKTIONER FÖR PERMITTERADE

2020-08-28 10:39


Den permitterade måste själv anmäla sig som arbetssökande till TE-byrån

Permitterade måste också i fortsättningen anmäla sig som arbetslösa arbetssökande till TE-byrån. Anmälningen kan göras elektroniskt, men man måste göra den själv. De permitterade måste också ta emot arbete som erbjuds av arbetsgivaren.

Självrisktid

En fem dagars självrisktid utan ersättning gäller inte för personer, vars självrisktid skulle börja under tiden 16.3-31.12.2020. Betalning av inkomstrelaterad dagpenning under denna tid påbörjas från och med den första arbetslöshetsdagen utan självrisktid.

Instruktioner för heltidspermitterade eller personer som blir arbetslösa

 1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande av heltidsarbete på Arbets- och näringsbyråns nättjänster senast den första arbetslöshets- eller permitteringsveckan (= den första dagen utan lön).
 2. Ansök i efterskott om dagpenning för minst två kalenderveckor från och med den första dagen utan lön, så att ansökan slutar på en söndag. Du kan skicka ansökan om dagpenning tidigast på måndagen via JYTK:s elektroniska eKommunikationstjänst.
 3. Bifoga löneintyg för minst 26 veckor före början av permitteringen/ arbetslösheten till ansökan. I löneintyget bör finnas specificerat semesterpenning och -ersättning samt en notering om eventuella frånvaron utan lön. Om det från löneadministrationen inte finns något löneintyg att tillgå skicka som bilaga löneremsor/ lönespecifikationer för sex månader innan permitteringen/ arbetslösheten. Inkomstregistrets uppgifter är inte alltid tillräckliga.
 4. Bifoga till ansökan ett intyg över avbrottet i arbetet och löneutbetalningen eller en permitteringsanmälan eller uppsägningsanmälan.
 5. Ansök efter den första ansökan om dagpenning i fyra kalenderveckors perioder (må-sö).
Vid behov kassan ber tilläggsinformation med SMS, ett telefonsamtal från numret 020 690 069 eller per mejl. Tilläggsinformationsbegäran skickas till hemadressen om vår meddelande inte når dig.

Instruktioner för deltidspermitterade

 1. Anmäl om permittering/ avbrott i lönebetalningen till arbets- och näringsbyrån.
 2. Ansök i efterskott om dagpenning per kalendermånad.
 3. Bifoga till ansökningen intyg över arbete och avbrott i lönebetalning eller permitterings- eller uppsägningsanmälan samt lönespecifikation/ löneremsa för betald lön under ansökningsperioden.
Vid behov kassan ber tilläggsinformation med SMS, ett telefonsamtal från numret 020 690 069 eller per mejl. Tilläggsinformationsbegäran skickas till hemadressen om vår meddelande inte når dig.

Instruktioner för deltidspermitterade (kortare arbetsdag eller vecka)

 1. Anmäl dig som arbetslös arbetssökande av heltidsarbete på Arbets- och näringsbyråns nättjänster senast den första arbetslöshets- eller permitteringsveckan (= den första dagen utan lön).
 2. Ansök i efterskott om dagpenning för en kalendermånad från och med den första dagen utan lön, dock så att det slutar med en söndag. I ansökan kan alltså komma dagar från två kalendermånader. Under permitteringen ansökan alltid för HELA kalenderveckan, också för arbetstagare, även om det i veckan skulle vara bara en permitteringsdag. Du kan skicka dagpenningsansökan tidigast på måndag via JYTK:s elektroniska eKommunikationstjänst.
 3. Bifoga till ansökan löneintyg för minst 26 veckor före början av permitteringen/ arbetslösheten. I löneintyget bör finnas specificerat semesterpenning och -ersättning samt en notering om eventuella frånvaron utan lön. Om det från löneadministrationen inte finns något löneintyg att tillgå skicka som bilaga löneremsor/ lönespecifikationer för månaden innan permitteringen/ arbetslösheten. Inkomstregistrets uppgifter är inte alltid tillräckliga.
 4. Bifoga månadens löneremsa/ lönespecifikation till ansökan.
 5. Bifoga permitteringsanmälan till ansökan.
 6. Ansök efter den första ansökan om dagpenning per kalendermånad, dock så att om månaden slutar mitt i en kalendervecka, ansök om dagpenning till söndagen i ifrågavarande vecka.
Vid behov kassan ber tilläggsinformation med SMS, ett telefonsamtal från numret 020 690 069 eller per mejl. Tilläggsinformationsbegäran skickas till hemadressen om vår meddelande inte når dig.