Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

INKOMSTREGISTRET I BRUK VID ÅRSSKIFTET

2020-03-19 14:31


SÅ HÄR INVERKAR INKOMSTREGISTRET PÅ ANSÖKAN AV INKOMSTRELATERAD DAGPENNING

Arbetslöshetskassorna börjar få löneinformationen från inkomstregistret från och med 1.1.2020. Detta innebär att sökande inte i fortsättningen behöver bifoga så mycket information till sin ansökan, för kassan får uppgifterna direkt från inkomstregistret.

Löneintyg som bilaga till dagpenningsansökan
Arbetslöshetskassorna får uppgifterna från inkomstregistret till sitt förfogande genast vid årsskiftet, men kassorna kan produktionstesta uppgifterna först från och med 1.1.2020. Genom testningen vill man säkra sig om att behandlingen av ansökningarna med inkomstregisteruppgifterna i fortsättningen är smidig.

Bifoga löneintyget du fått av din arbetsgivare till din dagpenningsansökan. På så vis undviker vi fördröjningar i behandlingen av ansökningar under ibruktagandet av inkomstregistret. Bifoga löneutdraget också till ansökan av jämkad dagpenning.

Arbetsgivarens informationssätt inverkar på huruvida uppgifterna är tillräckliga
Löneuppgifterna används i arbetslöshetskassorna till att räkna ut beloppet för inkomstrelaterad dagpenning och för att undersöka rätten till dagpenning. Skilda löneuppgifter bes av dig också i fortsättningen när uppgifterna din arbetsgivare uppgett i inkomstregistret inte räcker till behandling av din dagpenningsansökan.

Arbetsgivaren kan meddela inkomstuppgifterna till inkomstregistret genom att använda antingen en snäv eller en vid anmälningsmetod. Dessutom kan arbetsgivaren anmäla frivilliga uppgifter till inkomstregistret. Den snäva anmälningsmetoden innebär att lönen uppges utan specifikationer. Vid den vidare anmälningsmetoden specificeras lönen noggrannare per lönedel. Utöver dessa kan arbetsgivaren om hen så vill fylla i uppgifter om exempelvis lönens inkomstperiod.

Om arbetsgivaren i inkomstregistret fyllt i löneuppgifter med den vidare anmälningsmetoden och också uppgivit frivillig information, är det mer sannolikt att kassan får nödvändig information för behandling av dagpenningsansökan direkt från inkomstregistret.

Ibruktagandet av inkomstregistret inverkar dessutom på arbetslöshetskassornas ansökningsblanketter. De nya blanketterna publiceras i början av året.

Vad är inkomstregistret?
Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas, som innehåller täckande löne-, pensions- och förmånsuppgifter på individnivå. I registret samlas information från arbetsgivare och andra berörda, som är skyldiga att anmäla om löner och förmåner de betalar.
Pensions- och förmånsuppgifterna anmäls till inkomstregistret från och med 1.1.2021.

Utöver arbetslöshetskassorna drar FPA, Skatteverket och Statistikcentralen nytta av inkomstregistret. Myndigheterna och andra användare av uppgifterna får från inkomstregistret bara den information de har rätt till och de behöver i sin verksamhet.