Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

JYTK OCH ARBETSLÖSHETSKASSAN STATIA FUSIONERAS MED JATTK-ARBETSLÖSHETSKASSAN 1.1.2021

2020-05-25 13:28


Arbetslöshetskassornas högsta bestämmande organ har vid sitt möte 18.5.2020 och 19.5.2020 godkänt arbetslöshetskassornas fusion, stadgeändringsförslagen och kassans nya namn. Fusionen förutsätter ännu Finansinspektionens godkännande, dvs ett fusionstillstånd och registrering av arbetslöshetskassan.

I och med fusionstillståndet inleder Arbetslöshetskassan Aaria sin verksamhet 1.1.2021. Kassans mål är att svara mot 2020-talets utmaningar genom att utveckla tjänster och verksamhet. Samtidigt förstärks också kostnadseffektiviteten och solvensen. Arbetslöshetskassan Aaria har efter fusionen ungefär 110 000 medlemmar.

Fusionen förutsätter inga åtgärder från kassornas medlemmar. Det sker inga förändringar i medlemmarnas ackumulerade arbetslöshetsskydd eller utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning på grund av fusionen.

Mer information: Anja Tikka, tel. 020 789 3875