Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

KUNGÖRELSE

2020-06-30 07:35

Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa, Työttömyyskassa Statia och JATTK-työttömyyskassa har i sina kassamöten 18.5.2020 och 19.5.2020 godkänt avtal om Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassas och Työttömyyskassa Statias fusion till JATTK-työttömyyskassa fr.o.m. 1.1.2021.  

De ovan nämnda arbetslöshetskassorna har enligt 55 § lagen om arbetslöshetskassor (603/84) inlämnat ansökan om Finansinspektionens samtycke till deras fusionsplan.

Finansinspektionen uppmanar den, som önskar framställa anmärkningar mot ansökan, att senast 4.8.2020 inlämna anmärkningarna skriftligt till Finansinspektionen, adress Box 103, 00101 Helsingfors. Ansökningshandlingarna finns under tjänstetid till påseende hos Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, 1 våningen, Helsingfors.

Helsingfors den 25 juni 2020

Satu Luojola
jurist