Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Dagpenningens storlek

DAGPENNINGSKALKYLATOR

Den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen består av en grunddel (33,66 €/dag) och en förtjänstdel, som är 45 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. När månadslönen är högre än 3 198 € är förtjänstdelen för den del som överstiger denna gräns 20 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Se också den bifogade tabellen över dagpenningen.

Den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen jämte barnförhöjning kan vara högst 90 % av dagslönen, dock minst lika stor som grunddelen när barnförhöjningen räknas med.

År 2020 är barnförhöjningen för ett barn under 18 år 5,28 €, för två barn sammanlagt 7,76 € och för tre eller flera barn sammanlagt 10 € per dag. Också underhållsskyldiga är berättigade till barnförhöjningen.

Fastställande av lön som ligger till grund för dagpenning

Den lön (försäkringslön) som ligger till grund för dagpenning beräknas utgående från personens stabiliserade bruttolön för 26 kalenderveckor omedelbart innan arbetslösheten började. Lönen skall vara kollektivavtalsenlig eller om branschen saknar kollektivavtal bör heltidslönen vara minst 1 236,00 €/månad.

För person som haft partiell vårdpenning eller person, som får delinvaliditetspension fastställs den lön som ligger till grund för dagpenningen på basis av löneinkomsten före pensionen/vårdpenningen.

Person som varit alterneringsledig och blir arbetslös innan 26 arbetsveckor fyllts efter alterneringsledigheten bestäms dagpenningen på basis av arbetsinkomsten på 26 veckor innan alterneringsledigheten.

När den stabiliserade lönen fastställs beaktas inte semesterpenning eller semesterersättning. När lönen fastställs avdras 4,24 % i arbetspensions- och arbetslöshetspremier. Den genomsnittliga dagslönen fås genom att man dividerar lönen under 26 arbetsveckor med det beräknade antalet arbetsdagar (5 dagar/vecka) under denna tid. Som arbetsdagar räknas inte de dagar, för vilka personen i stället för lön har fått ersättning för inkomstbortfall eller som är obetalda av goda skäl.

Dagpenningens belopp fastställs på nytt när arbetsvillkoret uppfylls, om det från föregående maximibetalningsbörjan har gått ett år. Om återinträdesvillkoret på 26 veckor uppfylls under en 500-dagarsperiod är den nya dagpenningen minst 80 % av tidigare fulla dagpenning, men dock inte över 90 % av dagslönen. Jämförelsen sker utan barnförhöjning. Kassan följer upp hur arbetsvillkoret ackumuleras på basis av de arbets- och löneintyg som den sökande sänder till kassan.