Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Den inkomstrelaterade dagpenningens varaktighetMAXIMIBETALNINGSTIDEN

Den inkomstrelaterade dagpenningens maximibetalningstid beror på din arbetshistoria och ålder enligt följande:

Arbetshistoria:

Ålder:

Maximitid:

Högst tre år

-

300 dagar

Mer än tre år

-

400 dagar

Minst fem år under de senaste 20 åren

Minst 58 år

500 dagar


Inkomstrelaterad dagpenning betalas för fem dagar i veckan, således motsvarar 500 dagar 100 veckor, 400 dagar 80 veckor och 300 dagar 60 veckor.

Rätt till 400 dagar

Medlem i arbetslöshetskassan som fyllt arbetsvillkoret får inkomstrelaterad dagpenning i 400 dagar sålunda att arbets-, självrisk- och ersättningsdagarnas antal under varje kalendervecka kan vara högst fem.

Från förtjänstandelens maximiutbetalningstid 400 dagar avdras 100 dagar, om en person som får dagpenning inte har tre års arbetshistoria.

Rätt till tilläggsdagar

Åt personer födda åren 1950-1954 betalas dagpenning till slutet av den kalendermånad då personen fyller 65 år, under förutsättning att denne fyllt 59 år innan maximitiden 500 dagar uppnåtts och att denne har arbetat minst 5 år under de senaste 20 åren.

Åt personer födda åren 1955 – 1956 betalas dagpenning till slutet av den kalendermånad då personen fyller 65 år, under förutsättning att denne fyllt 60 år innan maximitiden 500 dagar uppnås och att denne har arbetat minst 5 år under de senaste 20 åren.

År 1957 eller senare födda betalas dagpenning till slutet av den kalendermånad då personen fyller 65 år, under förutsättning att denne fyllt 61 år innan maximitiden 500 dagar har uppnåtts och att denne arbetat minst 5 år under de senaste 20 åren.

Person som får tilläggsdagar kan söka pension som 62-åring utan att avdrag för tidigarelagd pension görs från pensionen. I detta fall behöver denne ett intyg över betalda tilläggsdagar för att sändas till pensionsanstalten. Kassan skriver ett intyg på den sökandes begäran och det kan tidigast skrivas då dagpenning betalats åtminstone för en dag den månad, som föregår pensionsansökan.

Rätten till dagpenning upphör

När dagpenning har utbetalats för maximitiden, ger kassan ett beslut om ärendet, vilket den sökande bör sända till TE-byrån och FPA. Medlemsföreningen bör kontaktas för anvisningar gällande upprätthållande av medlemskapet.