Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Instruktioner för ansökan om dagpenning för de som arbetar deltid i en läroanstalt


Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändrade från och med 1.4.2019 så att löneinkomsten för en person med deltidsarbete alltid jämkas under den ansökningsperiod den betalas oavsett när arbetet är utfört. Lönebetalningsdagen har alltså betydelse för utbetalning och jämkning av dagpenningen. Samtidigt ändrade också jämkningsgrunden så att det inte längre har någon betydelse när deltidsarbetet är utfört, utan när lönen betalas. Också semesterpenningar och semesterersättningar för deltidsarbete jämkas enligt deras betalningsdag.

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa är det fråga om deltidsarbete när arbetstiden är högst 80 procent av branschens maximiarbetstid. När branschens maximiarbetstid är 38 timmar och 45 minuter i veckan anses ett arbete vara deltidsarbete när arbetstiden är högst 31 timmar i veckan.

Arbete och lönebetalning avbryts på grund av permittering eller orsak som kan jämföras med permittering

För jämkning av dagpenning och sökande av sådan påverkar det om anställningen före permitteringen / med permittering jämförbar tid har varit heltids- eller deltidsanställning. För deltidsanställda kan betalningsdagen vara av stor betydelse vid jämkning av dagpenningarna, vilket är skäl att beakta.

Om du har ansökt om jämkad dagpenning medan du varit i arbete, fortsätt att ansöka om dagpenning månatligen enligt din normala ansökningsrytm. Lönen du erhåller för deltidsarbetet beaktas normalt i jämkningen för hela betalningsmånaden, även om dess betalningsdag skulle infalla under permitteringsveckan. Då beaktas den lägre utbetalade månadslönen på grund av permitteringen.

Som exempel ansöker du om dagpenning för 1.10-31.10.2019. Ditt arbete och din lönebetalning avbryts för höstlovsveckan 14.10-20.10.2019. Lönebetalningsdagen är 15.10.2019. Den lön du erhåller beaktas som inkomst för hela oktober vid jämkningen.

Om du inte har ansökt om jämkad dagpenning medan du arbetat, lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid hur lönebetalningsdagen inverkar. Om du är arbetssökande bara under permitteringsveckan och ansöker om dagpenning bara för den tiden, och lönebetalningsdagen infaller under permitteringsveckan, jämkas den på samma sätt som om du hade ansökt för hela månaden, men dagpenningen betalas bara för den tid du är arbetssökande.

Som exempel ansöker du om dagpenning för tiden 14.10-20.10.2019 när ditt arbete och lönebetalningen avbrutits för höstlovsveckan. Lönebetalningsdagen är 15.10.2019, dvs under permitteringsveckan. Hela utbetalade månadslönen jämkas för oktober, men dagpenning kan betalas bara för höstlovet, precis som du ansökt om. Om ditt arbetssökande är i kraft i TE-byrån, lönar det sig att ansöka om dagpenning för hela månaden.

Om du är arbetssökande bara för permitteringsveckan och ansöker om dagpenning för bara den tiden, och lönebetalningsdagen infaller under någon annan tid än permitteringsveckan, blir den helt obeaktad och dagpenningen kan betalas som fullt belopp för hela permitteringstiden.