Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning

En arbetslös person som anmält sig hos arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) och som uppfyller medlems- och arbetsvillkoret har rätt till inkomstrelaterad dagpenning.

Medlemsvillkoret uppfylls då personen varit medlem i kassan under 26 veckor och betalat medlemsavgifterna.

Arbetsvillkoret uppfylls då en person under de senaste 28 månaderna varit i lönearbete minst 26 kalenderveckor och då arbetstiden för varje kalendervecka varit minst 18 timmar (8 timmar för timlärare) och då lönen varit överensstämmande med kollektivavtalet. Om branschen saknar kollektivavtal ska lönen vara minst 1 211 € i månaden.

Dessutom ska personen vara:

  • 17 – 64 år
  • 65 – 67 år om han eller hon är permitterad från ett fast arbetsförhållande eller arbetet är förhindrat på grund av väderhinder på grund av andra anställdas stridsågärder.

    En person har även rätt till dagpenning efter att han eller hon fått sjukdagpenning från FPA i 300 dagar och fortfarande är arbetsoförmögen. Om personen har ett gällande arbetsförhållande förutsätts även att arbetsgivaren inte kan erbjuda ett arbete som motsvarar arbetsförmågan. I det här fallet måste ansökan om invalidpension vara anhängiggjord eller ansökan avslagen.

    Om arbetstiden förkortas med en eller flera dagar i veckan på grund av permittering så betalas dagpenning ut för de arbetslösa dagarna. Denna regel gäller inte andra som har minskad arbetstid.