Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Sjöfartsbranschens tilläggsförsäkring

SJÖFARTSBRANSCHENS TILLÄGGSFÖRSÄKRING

För att personer som bor i Finland och arbetar på utländska handelsfartyg som används för utrikestrafik inte skulle falla utanför det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa, har arbetslöshetskassan ordnat en tilläggsförsäkring som täcker arbete på handelsfartyg som seglar under ett annat lands flagga. Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 5 kapitlet 12 §

Storleken på tilläggsförsäkring för sjöfartsbranschen är 50 euro i månaden (600 euro i året) och den berättigar till en dagpenning på 42,05 euro/dag.

Dagpenningens fulla belopp får ändå inte vara högre än det som stadgats om den inkomstrelaterade dagpenningens storlek i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. I dagpenningen ingår ej barnförhöjningar och förmånen kan utbetalas högst för 400 dagar (tilläggsdagar betalas inte). Om arbetsvillkoret på 26 veckor består av arbete både i hemlandet och på ett handelsfartyg som seglar under ett icke-avtalslands flagga, bestäms utkomstskyddet enligt det arbete som det finns mera av.

Tilläggsförsäkringen skall betalas per kalendermånad och ENBART en betald försäkring berättigar en medlem som seglar under ett tredje lands flagga till inkomstrelaterad dagpenning  En medlem som inte betalar tilläggsförsäkringen har inte rätt till dagpenning från Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa och det under ett tredje lands flagga utförda arbetet beaktas inte heller i arbetsvillkoret.