Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

eKommunikation


Vi har övergått i eKommunikationen till stark identifiering genom Suomi.fi -tjänsten. Inloggning med användarnamn och lösenord är inte mera i bruk. Man identifierar sig  vid eKommunikationens inloggning med egna bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort via kassans webbsidor. Dessutom kan du logga in på eKommunikationen via Suomi.fi-tjänsten.

Tilläggsinformation om identifiering via Suomi.fi-tjänsten och instruktioner om dess användning får du på Suomi.fi-sidan.

Skickande av ansökan för inkomstrelaterad dagpenning
Du kan fylla i och skicka första och fortsättningsansökan av inkomstrelaterad dagpenning genom eKommunikation. Första ansökan används också då det sedan föregående ansökans slut gått över sex månader.

Dagpenningsansökan bör skickas till kassan inom tre månader från den dag, från och med vilken förmån söks.

Genom eKommunikation kan du skicka:

  • första ansökan då du varit permitterad eller arbetslös i minst två kalenderveckor
  • fortsättningsansökan för en kalendermånad eller fyra kalenderveckor från måndag till söndag för tid som du på heltid varit permitterad eller arbetslös 
  • fortsättningsansökan för en månad eller fyra kalenderveckor, om du under ansökningstiden arbetat i deltidsarbete eller annars tillfälligt under perioden. Ansökningsperioden (fyra kalenderveckor eller en månad) fastställs enligt lönebetalningsperioden.
  • fortsättningsansökan för en månad (dock ifyllt med fulla kalenderveckor må-sö) eller för fyra kalenderveckor, om du är permitterad till förkortad arbetsvecka eller förkortad arbetsdag. Ansökningsperioden (fyra kalenderveckor eller en månad) fastställs enligt lönebetalningsperioden.
  • fortsättningsansökan för kortare tid än en månad eller fyra kalenderveckor då arbetslösheten eller permitteringen upphör. I ansökan bör man meddela orsaken till att arbetslösheten upphör. En dylik orsak kan vara exempelvis att påbörja heltidsarbete som är längre än två veckor hos en och samma arbetsgivare. Skicka då också som bilaga till ansökan en kopia på arbetsavtalet.

Du kan fylla i och skicka ansökan först dagen efter att perioden du ansöker om har slutat.

eKommunikation handleder dig i ifyllandet av ansökan. Om någon punkt i ansökan inte är ifylld eller är bristfälligt ifylld, ger tjänsten ett meddelande om saken och ber om komplettering av de bristfälliga punkterna. Man bör svara på alla punkter innan det är möjligt att skicka. På detta sätt säkrar man att det i den elektroniskt skickade ansökningen finns alla uppgifter som behövs för behandlingen. Sökande svarar alltid för uppgiven information i ansökan oberoende av ansökningssätt.

Efter ifylld och skickad ansökan får du ett meddelande om nödvändiga bilagor. Skicka också bilagorna genom eKommunikationen.

Skickande av ansökan om alterneringsersättning
I eKommunikation finns ännu ingen ifyllbar elektronisk ansökningsblankett för sökande av alterneringsersättning.

Skickande av ansökan om rörlighetsunderstöd
I eKommunikation finns ännu ingen ifyllbar elektronisk ansökningsblankett för sökande av rörlighetsunderstöd.

Ansökningsblanketten för rörlighetsunderstöd finns på kassans webbsidors huvudsida under Blanketter, som kan fyllas i, skrivas ut och undertecknas. En undertecknad ansökan kan du skicka genom eKommunikationens Bilagor-sida antingen i pdf-, jpg- eller tiff-format. Välj vid bilagans sänd-punkt Rörlighetsunderstödsansökan som bilagetyp, så att den som ansökan skickas direkt till behandlingskön.

Skickande av bilagor
Till arbetslöshetskassan kan du elektroniskt skicka också bilagor som behövs vid behandlingen av ansökan. Fil som skickas elektroniskt kan till sin storlek vara högst två megabyte (2 Mt) och filformatet bör vara antingen tif, jpg eller pdf. I menyn som öppnas kan du välja lämpligt dokumentslag för bilagan. Du kan också fritt namnge bilagan.

Lägesinformation för eKommunikation
Genom lägesinformation ser du bl a.:

  • inlednings- och avslutningsdagar för inskickade ansökningar samt ansökningarnas ankomstdagar
  • betalningsmeddelanden och beslut
  • antal dagar i maximitidskalkylator

eKommunikationens egna uppgifter
I Egna uppgifter kan du uppdatera dina förändrade kontaktuppgifter.

Kommunikation via eKommunikation
Genom Meddelande-funktionen kan du skicka meddelanden till händläggare och ta emot dem från dem. Du får meddelanden till eKommunikationen om du har sökt om inkomstrelaterad dagpenning elektroniskt. Du får information om meddelande som skickats till dig som textmeddelanden eller per e-post och du kan svara på det via eKommunikationen.

Betalningsmeddelande som textmeddelande
I Egna uppgifter kan du välja betalningsmeddelandets förmedlingssätt: eKommunikation eller textmeddelande eller posten.

I textmeddelande finns information om perioden, betalningsdagen och beloppet som betalas in på kontot. Textmeddelandet skickas på behandlingsdagens kväll eller senast följande morgon.

Betalningsmeddelandet finns alltid till påseende också på eKommunikationens Lägesinformation-sida.

Om det i betalningsmeddelandet ingår ett beslut om inkomstrelaterad dagpenning skickas beslutet då också per post oberoende av ditt val.  

Frågor om eKommunikation
Om du har frågor om eKommunikation kan du ringa till kassans servicenummer 020 690 069. Noggrannare uppgifter om våra servicetider hittar du på huvudsidan under Kontaktuppgifter.