Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Företagande och arbetslöshetsskydd

Företagare
 
Med företagare avses person som utför förvärvsarbete utan att vara i tjänste- eller anställningsförhållande. En företagare har ofta också en FöPL-försäkring eller en LFöPL-försäkring.
 
En delägare i ett företag och en företagares familjemedlem, som har en ArPL-försäkring, anses vara företagare om hen
  • ensam äger minst 15 % eller om hen
  • tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 30 % av företaget där hen arbetar i ledande position (verkställande direktör eller styrelsemedlem)
  • ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 50 procent av företaget där hen arbetar som arbetstagare (utan ledande position)
 Arbets- och näringstjänstebyrån fastställer huruvida företagsverksamheten är bisyssla eller huvudsyssla.
  
Företagare i bisyssla
 
Företagare i bisyssla är en person som i huvudsak försörjer sig på annat sätt än som självständig företagare. Om du är företagare i bisyssla eller om din huvudsakliga sysselsättning i företagsverksamhet pågår i högst två veckor har du eventuellt rätt till jämkad dagpenning när din företagsverksamhet inte är ett hinder för att söka heltidsarbete.
  
Från löntagare till företagare i huvudsyssla
 
Du kan vara vår medlem i 18 månader från och med att din företagsverksamhet inleds. Om du blir arbetslös innan du fungerat som företagare i 18 månader är ditt ackumulerade arbetsvillkor från det tidigare lönearbetet i kraft.

Om du fungerar som företagare i över 18 månader är ditt arbetsvillkor inte längre i kraft och det förutsätts att du uppfyller ett nytt arbetsvillkor för löntagare för att kunna få inkomstrelaterad dagpenning.
 
Avsikten med löntagares efterskydd är att underlätta övergången från löntagare till företagare. När du övergår från Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa till att vara medlem i Företagarens arbetslöshetskassa inom tre månader från att företagsverksamheten inletts hålls ditt medlemskap i kraft utan avbrott. Anslutningen bör ske inom en månad från uppsägningen från den föregående kassan.