Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Missbruk

Utbetalningen av kassans förmåner bygger på de uppgifter som medlemmen har gett. Det är straffbart att ge felaktiga och vilseledande uppgifter. Förmåner som utbetalats på fel grund återindrivs och om ohederlighet förekommer kan följden bli avstängning från kassan och en anmälan om ohederligt förfaringssätt till polismyndigheterna.