Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in


RÖRLIGHETSBIDRAG ERSÄTTER KOSTNADER FÖR ARBETSRESA

Avsikten med rörlighetsbidraget är att uppmuntra till att ta emot arbete på långt avstånd, dvs ersätta kostnader för arbetsresa och flyttning.

Kontrollera din rätt till rörlighetsbidrag om du som arbetslös tar emot ett heltidsarbete, vars arbetsresa tur-retur räcker över tre timmar eller ett deltidsarbete, vars arbetsresa tur-retur är över två timmar.

Från början av år 2018 har rörlighetsbidraget kunnat betalas också för utbildning som föregår anställning.

Betalning av rörlighetsbidraget förutsätter att

 • du har rätt till arbetslöshetsförmån alldeles innan arbetet inleds
 • din arbetsresa då heltidsarbetet börjar är över tre timmar om dagen och i deltidsarbete över två timmar om dagen
 • ditt arbete räcker minst två månader

Längden av betalning av rörlighetsbidrag beror på arbetets längd enligt följande:

Arbetets längd minst

Bidragets längd

2 månader

30 dagar

3 månader

45 dagar

4 månader

60 dagar


Ansökan om rörlighetsbidrag

 • Skicka rörlighetsbidragsansökan till kassan inom tre månader efter att arbetet börjat.
 • Som bilaga till ansökan en kopia på arbetsavtalet (avtalet kan också skickas senare).

Rörlighetsbidragets storlek och längd

 • lika stor som grunddagpenningen (32,40 euro om dagen år 2018) med eventuell barnförhöjning
 • förhöjningsdel, om arbetsplatsen eller platsen för utbildning som hör till arbetet ligger över 200 km från bostadsorten eller bostadsort före flyttning (4,74 euro om dagen)
 • betalas för högst 5 dagar i veckan från och med inledningen av arbetsförhållandet
 • betalas i efterskott per betalningsmånad
 • skattepliktig förmån
 • för deltidsarbete betalas rörlighetsbidrag för gjorda arbetsdagar. Man kan inte få rörlighetsbidrag för en längre period än maximilängden, även om förmånen skulle betalas bara för enskilda dagar.