Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Vad man ska göra om man blir permitterad

Den jobbsökande kan uträtta fler ärenden på nätet

Det snabbaste sättet för den jobbsökande att inleda jobbsökningen är via  Lokala TE- tjänster. Man loggar in på nättjänsten med bankkoder eller med ett ID-kort med chip. Arbetssökandet inleds genast då den jobbsökande svarat på nättjänstens frågor och skickat in uppgifterna.

Om den jobbsökande saknar bankkoder eller ID-kort med chip så kan du endast inleda jobbsökningen genom att personligen kontakta TE-byrån.

 Bilagor som ska sändas till kassan tillsammans med ansökan:

-permitteringsanmälan (om permitteringen inte omnämns på löneintyget)

- löneintyg för 26 veckor innan permitteringen inleds (löneintyget bör gälla antingen till den första permitteringsdagen eller till slutet av den föregående kalendermånaden)

- en kopia på arbetsavtalet (om det inte i något annat dokument t.ex. löneintyget framgår att det är frågan om ett tills vidare gällande arbetsförhållande)

- en kopia på lönespecifikationen för den månad då permitteringsdagarna för ansökningsmånaden i fråga har dragits av; om det inte är frågan om en heltidspermittering.

- vid behov skattebeslutet över den senast fastställda beskattningen