Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Vad ska man göra om man blir arbetslös

JOBBSÖKANDET KAN BEHÄNDIGT INLEDAS PÅ NÄTET

När du blir arbetslös kan du inleda arbetssökandet på nätet på TE- tjänster. Logga in på nättjänsten med dina bankkoder eller med ett ID-kort med chip. Arbetssökandet inleds genast då du svarat på nättjänstens frågor och skickat in uppgifterna.

Gör så här:

1) Logga in på nättjänsten Egen jobbsökning på TE- tjänster. Anmäl dig som arbetssökande eller i Mina e- tjänster.

2) Fyll i och skicka in de uppgifter som behövs. 

3) TE-byrån ger ett arbetspolitiskt utlåtande till arbetslöshetskassan eller FPA om din rätt att få arbetslöshetsförmån. De olika TE-byråerna har olika sätt för hur du uträttar dina ärenden. Granska på sidan Lokala TE- tjänster hur du ska göra för att uträtta ditt ärende.

 

Arbetslöshetsförmånen kan betalas tidigast från den dag jobbsökningen inleds.

Om du saknar bankkoder eller ID-kort med chip så kan du endast inleda jobbsökningen genom att personligen kontakta TE-byrån.

Se även anvisningar under punkten ”När arbetslösheten inleds”.