Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Ändringsansökan

Kassan ger ett skriftligt beslut om förmånen beviljas, ansökan har avslagits eller dagpenningen har återindrivits. Om den sökande är missnöjd med beslutet kan han eller hon överklaga det.

Överklagandet ska göras skriftligt inom 30 dagar från det att personen tagit del av kassans beslut. Överklagandet riktas till besvärsnämnden för social trygghet, men skickas till arbetslöshetskassan.

Om den sökande är missnöjd med beslutet som fattas av besvärsnämnden för social trygghet, kan personen söka ändring med ett skriftligt överklagande inom 30 dagar från delgivningen. Överklagandet riktas till försäkringsdomstolen, men skickas till arbetslöshetskassan.

Man kan inte skilt söka ändring i ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som arbetskraftsmyndigheten har gett.