Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Förmåner

​​​

Under arbetslöshetstiden tryggas den grundläggande försörjningen med arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

På arbetsmarknaden etablerad arbetssökande som fått sin försörjning genom lönearbete, företagsverksamhet eller därmed jämförbart eget arbete betalas arbetslöshetsdagpenning. Till försäkrade i en arbetslöshetskassa betalas arbetslöshetsdagpenning i form av inkomstrelaterad dagpenning, som ska sökas antingen för arbetslöshet eller för sysselsättningsfrämjande service som överenskommits med arbets- och näringsbyrån (TE-byrån). Denna service är

1 jobbsökarträning
2 karriärträning
3 arbets- och utbildningsprövning
4 arbetskraftsutbildning
5 arbetssökandes frivilliga utbildning som stöds med arbetslöshetsförmån
6 frivilliga studier i enlighet med 22-24 § i lagen om hemförlovningsfrämjande åtgärder
7 rehabiliterande arbete

Kostnadsersättning betalas under tiden för sysselsättningsfrämjande service.

FPA betalar arbetsmarknadsstöd till en arbetssökande som inte har varit etablerad på arbetsmarknaden eller sådan person, som har fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden.

För service ger TE-byrån ett arbetskraftspolitiskt utlåtande endast om inledande och avslutande av en sysselsättningsfrämjande service. Utlåtanden ges inte om frånvaro, utan den sökande bör själv meddela sin frånvaro till arbetslöshetskassan i ansökan. I ansökan ska även framgå orsaken till frånvaron (egen sjukdom, sjukdom hos barn under 10 år, arbetsintervju eller annan därvid jämförbar orsak, annan orsak). Detta gäller följande TE-tjänster:


- jobbsökarträning
- karriärträning
- arbets-/utbildningsprövning
- rehabiliterande arbete

Kostnadsersättning betalas inte för frånvarodagarna.

Frånvaro under arbetskraftsutbildning och frivillig utbildning inverkar inte på den inkomstrelaterade dagpenningen.