Alterneringsersättning betalas efter den första betalningen i perioder om fyra kalenderveckor i efterskott. Betalningsdagen är torsdag.

Då alterneringsledigheten börjar i mitten av en period, betalas den första alterneringsersättningen på betalningsdagen för ifrågavarande period, om förutsättningarna för att godkänna alterneringsersättningen är i ordning.

Om du har arbetat under alterneringsledigheen, meddela kassan om arbetsdagarna omedelbart och skicka ett löneintyg för behandlingen.


ALTERNERINGSERSÄTTNINGENS BETALNINGSTIDTABELL 2020

 

FÖR TIDEN

BETALNINGSDAG

16.12.2019 – 12.01.2020

16.01.2020

13.01.2020 – 09.02.2020

13.02.2020

10.02.2020 – 08.03.2020

12.03.2020

09.03.2020 – 05.04.2020

09.04.2020

06.04.2020 – 03.05.2020

07.05.2020

04.05.2020 – 31.05.2020

04.06.2020

01.06.2020 – 28.06.2020

02.07.2020

29.06.2020 – 26.07.2020

30.07.2020

27.07.2020 – 23.08.2020

27.08.2020

24.08.2020 – 20.09.2020

24.09.2020

21.09.2020 – 18.10.2020

22.10.2020

19.10.2020 – 15.11.2020

19.11.2020

16.11.2020 – 13.12.2020

17.12.2020