Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Ansökan om alterneringsersättning

Ansökningsblanketten om alterneringsersättning fås från arbets- och näringsbyrån och ska skickas till arbetslöshetskassan jämte löneintyg och kopia på alterneringsavtalet. Av löneintyget ska framgå lönen för en period på fulla löneutbetalningsmånader omedelbart före alterneringsledigheten för minst 52 veckors tid, högst för ett år, semesterpeng samt oavlönad frånvaro. Det arbetskraftspolitiska utlåtandet skickas till kassan när en arbetslös arbetssökande har anställts i stället för den som blir alterneringsledig och arbetsavtalet har uppvisats för arbets- och näringsbyrån.

En separat ansökan om alterneringsersättning ska skickas in för varje alterneringsledighetsperiod. En kopia på alterneringsavtalet ska bifogas om det ursprungliga avtalet har ändrats.