Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Villkor för alterneringsledighet

Villkor för alterneringsledighet är

  • anställningsförhållande på heltid (över 75 procent av arbetstiden för en heltidsanställd inom branschen) som pågår åtminstone tills alterneringsledigheten upphör
  • sammanlagt minst 20 års arbetshistoria, av vilken högst en fjärdedel kan vara familjeledighet, värnplikt, civiltjänst eller annan tid som kan jämföras med dessa; till arbetshistorien räknas även företagsverksamhet och arbete som utförts i ett annat EU-/EES-land 
  • oavbrutet arbets- eller tjänsteförhållande på heltid hos samma arbetsgivare under minst 13 månader omedelbart innan alterneringsledigheten börjar; i denna tidsperiod på 13 månader kan det ingå högst 30 dagars oavlönad frånvaro 
  • 26 veckors medlemskap i kassan
  • en anställd får inte påbörja en alterneringsledighet efter utgången av den kalendermånad under vilken han eller hon uppnår en ålder som motsvarar den nedre åldersgränsen för ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagere, minskad med tre år.

Om personen på nytt vill ta ut alterneringsledighet förutsätts en ny arbetshistoria, som är fem år från att den förra alterneringsledigheten upphörde.