Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Logga in

Medlemskap

Som medlem i kassan godkänns en lönearbetare inom offentlig eller privat sektor som omfattas av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som inte har fyllt 68 år.

Med beaktande av föreskrifterna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om arbetslöshetskassor godkänns som medlem studerande som förvärvsarbetar och som inte har fyllt 68 år

Som lönearbetare betraktas en löntagare vars utkomst anses grunda sig på löneinkomst från arbete som utförs för någon annan.

Kassans medlem får inte samtidigt vara medlem i en annan arbetslöshetskassa.